Sunday, 14/08/2022 - 14:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Ea Khăl

Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020.

     Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H’leo hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ 1, năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

    Căn cứ Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 17/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Thực hiện nhiệm vụ giáo dục của bậc học tiểu học năm học 2019-2020;

 

    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H’leo hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ 1, năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu:

 

    1. Nhằm đánh giá quá trình học tập của học sinh cuối kỳ 1, làm cơ sở đánh giá tình hình triển khai thực hiện TT22/2016/TT- BGDĐT trong việc đánh giá xếp loại HS và việc thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Từ đó có biện pháp phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong việc đánh giá HS theo TT 22/2016/TT-BGDĐT để từng bước nâng cao chất lượng dạy học trong học kỳ 2.

 

    2. Kiểm tra, đánh giá phải phù hợp với yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh; không làm quá tải nội dung dạy học; giúp học sinh thuận lợi trong việc tự học, tự kiểm tra, đánh giá để nắm vững kiến thức, kỹ năng, thời gian qui định; đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục hiện nay. Việc tổ chức kiểm tra học kỳ phải được tiến hành nghiêm túc, tôn trọng quyền tự chủ của giáo viên trọng việc đánh giá học sinh.

 

    3. Việc ra đề cần bám sát yêu cầu “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo tinh thần công văn 5842/BGD&ĐT đồng thời đảm bảo 4 mức độ trong đề kiểm tra theo nhận thức của HS được quy định tại TT 22/2016/TT- BGDĐT cũng như đảm bảo quy trình ra đề (Ma trận, đề, đáp án).

 

    Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình, lập kế hoạch cân đối chương trình, tổ chức ôn tập.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 16
Tháng 08 : 95
Năm 2022 : 1.436